fbpx
Dowiedz się więcej

Projekty EU

Tytuł projektu:

Rozszerzenie funkcjonalności serwisu 'InstaGo’ o narzędzie 'InstaGoGo’ poprzez podjęcie współpracy z profesjonalnymi projektantami.Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.03.2021 r.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest podjęcie współpracy z projektantami, skutkującej rozszerzeniem funkcjonalności portalu 'InstaGo’ o innowacyjny mechanizm
wymiany komentarzy użytkowników mediów społecznościowych.
Opracowane narzędzie wzbogaci ofertę Ness Services Sp. z o.o. o własne rozwiązania wzornicze oraz pozwoli na poszerzenie zakresu usług o
niespotykane dotąd funkcjonalności.

Osiągnięcie celu projektu poprzez wdrożenie 'InstaGoGo’ konsekwentnie:
a) przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy, poprzez uzupełnienie gamy oferowanych usług;
b) pozwoli Wnioskodawcy zrozumieć potrzeby użytkowników, co przełoży się na wyższą jakość oferowanych produktów promujących polskie
podejście do tematyki User Experience na arenie międzynarodowej;
c) wpłynie na wzrost rozpoznawalności rozwiązań technologicznych Wnioskodawcy na rynku globalnym, podnosząc ogólne wskaźniki ekspansji
polskich przedsiębiorstw.

 

Budżet:

Wartość projektu: 518 030,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 357 850,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Ok...

ale jak to działa?

01.

zarejestruj się w

INSTAGOGO BEZ PODAWANIA HASŁA

02.

Odbierz bezpłatnie

5 komentarzy

03.

komentuj posty

innych użytkowników

04.

otrzymuj komentarze

ciesz się aktywnością na swoim profilu