fbpx
Dowiedz się więcej

Warunki płatności

Subskrypcje i warunki płatności

Ceny wyświetlane w Witrynie są podane w polskich złotych (PLN) i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Witryna może wyświetlać ceny produktów w innych walutach, ale rozumiesz i zgadzasz się, że te ceny inne niż PLN mają jedynie charakter informacyjny, a wszystkie płatności będą przetwarzane przez Ness Services sp. z o. o. w PLN.

W Ness Services, możesz zapłacić za swoje zakupy:

  • przelewem w systemie Przelewy24
  • kartą płatniczą.

 

Ness Services sp. z o. o. ma prawo zmienić cenę za plan z chwilą jego odnowienia na kolejny miesiąc; Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie i będzie mieć możliwość anulowania planu. Jeśli podczas miesięcznego okresu obowiązywania ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT lub GST (albo innych podatków i opłat ujętych w cenie), cena brutto za plan zostanie odpowiednio skorygowana z datą następnej należnej płatności.

Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, Klient upoważnia Ness Services sp. z o. o. do użycia dowolnej innej metody płatności zdefiniowanej na koncie Klienta. Jeśli Klient nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, Ness Services sp. z o. o. ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta.

 

Warunki anulowania

Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem strony działu obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w danym miesiącu.

Ok...

ale jak to działa?

01.

zarejestruj się w

INSTAGOGO BEZ PODAWANIA HASŁA

02.

Odbierz bezpłatnie

5 komentarzy

03.

komentuj posty

innych użytkowników

04.

otrzymuj komentarze

ciesz się aktywnością na swoim profilu