Dowiedz się więcej

Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Uzyskując dostęp do naszych produktów i usług oraz korzystając z nich, zgadzasz się przestrzegać Warunków użytkowania serwisu.

Ness Services sp. z o. o. Usługodawca korporacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w umowie Regulaminu w dowolnym momencie. Klienci korzystający z Ness Services sp. z o. o. dostawcy usług korporacyjnych, zgadzają się na wszelkie zmiany lub modyfikacje i są zobowiązani do przestrzegania zmodyfikowanych warunków użytkowania.

 

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Ness Services sp. z o. o. dostawca usług korporacyjnych posiada pełne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści, obrazów i elementów wizualnych na stronie internetowej. Informacje te nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane, przesyłane lub zmieniane bez wyraźnej zgody Ness Services sp. z o. o.

 

PRAWO AUTORSKIE

Treść i strona internetowa są chronione prawem autorskim. Należą one wyraźnie do Ness Services sp. z o. o. dostawcy usług korporacyjnych lub innych właścicieli praw autorskich, którzy wyrazili wyraźne upoważnienie do wykorzystywania ich informacji w Ness Services sp. z o. o. witrynie internetowej dostawcy usług korporacyjnych.

Każdy potencjalny klient zgadza się korzystać ze strony internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie zagrażać bezpieczeństwu strony internetowej, uniemożliwiać jej dostępu innym osobom ani powodować uszkodzeń treści, usług lub strony internetowej. Jako użytkownik zgadzasz się powstrzymać od jakichkolwiek działań, które mogą dodawać, odejmować lub modyfikować zawartość witryny. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do treści bez zgody i nie korzystać z witryny w żaden inny sposób niż jest przeznaczony.

 

DANE POUFNE

InstaGo sp. z o. o. Dostawca usług korporacyjnych wymaga jedynie informacji poufnych, które umożliwiają realizację usługi. Wszelkie inne materiały lub informacje przesłane do witryny internetowej nie będą traktowane jako poufne.

 

POPRAWKA NIEŚCISŁOŚCI

InstaGo sp. z o. o. Dostawca usług korporacyjnych zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub nieścisłości w treści na stronie internetowej lub do zmiany i aktualizacji treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Jednak InstaGo sp. z o. o. Dostawca usług korporacyjnych nie gwarantuje, że błędy, nieścisłości lub pominięcia zostaną natychmiast poprawione.

 

ZAPROWIANTOWANIE

Niniejsza Umowa o Warunki Użytkowania z InstaGo sp. z o. o. Usługodawca Korporacyjny stanowi całość porozumienia pomiędzy wszystkimi stronami w zakresie przedmiotu Umowy.

 

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Okres obowiązywania Umowy rozpoczyna się z chwilą, gdy InstaGo sp. z o. o. zaakceptuje zamówienie i wygaśnie po wypowiedzeniu umowy przez którąkolwiek ze stron. Jeśli usługodawca InstaGo sp. z o. o. stwierdzi, według własnego uznania, że ​​nadużywasz systemu, firma (bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych) wycofa Twój udział i wstrzyma jakąkolwiek kwotę.

 

WSTRZYMANIE KAMPANII

Rejestrując się w InstaGoGo, zgadzasz się, że InstaGo sp. z o. o. dostawca usług korporacyjnych zastrzega sobie prawo do wstrzymania kampanii z dowolnego powodu i bez powiadomienia. Naszym celem jest zawsze dostarczenie zamówienia tak szybko i bezpiecznie, jak to tylko możliwe. Wstrzymanie kampanii nie uprawnia Cię do otrzymania częściowych lub pełnych zwrotów środków.

 

MODYFIKACJA KONTA / WIDEO

Nie możesz zmieniać, modyfikować i / lub usuwać swojego konta, nazwy użytkownika, zdjęcia i / lub wideo, gdy trwa kampania marketingowa dostawcy usług korporacyjnych. Może to spowodować, że Twoje konto, zdjęcie i / lub wideo staną się niedostępne i spowodować przerwę w świadczeniu naszych usług. Zgadzasz się, że wszelkie zmiany, modyfikacje i / lub usunięcie Twojego konta, nazwy użytkownika, zdjęcia i / lub wideo bez wcześniejszego powiadomienia i zgody InstaGo sp. z o. o. sprawi, że Twoje zamówienia, których dotyczy problem, zostaną anulowane i nie będą kwalifikować się do żadnego rodzaju zwrotu pieniędzy.

 

ZWROT

InstaGo sp. z o. o. dostawca usług korporacyjnych oferuje swoim klientom możliwość zwrotu pieniędzy, jeśli TYLKO usługi nie zostały dostarczone na czas, w ciągu 30 dni od zakupu. InstaGo sp. z o. o. usługodawca korporacyjny może według własnego uznania zapewniać proporcjonalne zwroty kosztów za częściowo ukończone usługi. Muszą być one przetwarzane z należytą starannością i należytym procesem. Więcej informacji można uzyskać w InstaGo sp. z o. o. Zasady zwrotów dla dostawców usług korporacyjnych.

 

NADWYŻKA USŁUG

InstaGo sp. z o. o. dostawca usług korporacyjnych może oferować usługi, które gwarantuje w nadmiarze, w tym między innymi dostarczać dodatkowe komentarze, polubienia, wyświetlenia niż zamówiono.

 

GWARANCJA UTRZYMANIA

InstaGo sp. z o. o. dostawca usług korporacyjnych nie gwarantuje utrzymania zrealizowanych usług na czas nieograniczony, serwis gwarantuje zrealizowanie zamówionej usługi.

Ok...

ale jak to działa?

01.

zarejestruj się w

INSTAGOGO BEZ PODAWANIA HASŁA

02.

Odbierz bezpłatnie

5 komentarzy

03.

komentuj posty

innych użytkowników

04.

otrzymuj komentarze

ciesz się aktywnością na swoim profilu